تأثیر مواد بر روی مغز

مواد روان‌گردان‌ چه تاثیری بر مغز می گذارد؟

دانشمندان بریتانیایی در آزمایشی که برای اولین بار در جهان انجام می‌گیرد، عوارض ناشی از مصرف مواد روان‌گردان بر مغز انسان را به تصویر کشیدند. با موفقیت در تصویربرداری از اثرات LSD بر مغز انسان اکنون دیدگاهی بی‌نظیر و بی‌سابقه از اثراتی که یکی از قدرتمند‌ترین مخدرهای جهان بر انسان خواهد داشت، به دست آمده‌ …

مواد روان‌گردان‌ چه تاثیری بر مغز می گذارد؟ ادامه »