دانشمندان

منبع اضطراب

دانشمندان منبع اضطراب در مغز را شناسایی کردند!

مطالعه جدیدی که مبنای عصب‌شناختی اضطراب در مغز را مورد بررسی قرار داده، سلول‌های اضطراب واقع در هیپوکامپ را هم شناسایی کرده است؛ این اُرگان نه تنها رفتار مضطرب را تنظیم می کند بلکه با اشعه‌ای از نور هم قابل کنترل است. یافته‌ها که تاکنون در اثر آزمایش با موش‌های آزمایشگاهی بدست آمده‌اند، می تواند …

دانشمندان منبع اضطراب در مغز را شناسایی کردند! ادامه »

تأثیر مواد بر روی مغز

مواد روان‌گردان‌ چه تاثیری بر مغز می گذارد؟

دانشمندان بریتانیایی در آزمایشی که برای اولین بار در جهان انجام می‌گیرد، عوارض ناشی از مصرف مواد روان‌گردان بر مغز انسان را به تصویر کشیدند. با موفقیت در تصویربرداری از اثرات LSD بر مغز انسان اکنون دیدگاهی بی‌نظیر و بی‌سابقه از اثراتی که یکی از قدرتمند‌ترین مخدرهای جهان بر انسان خواهد داشت، به دست آمده‌ …

مواد روان‌گردان‌ چه تاثیری بر مغز می گذارد؟ ادامه »