تلگرام

تلگرام برای انتشار بدافزار ماین کردن ارز استفاده شده بود

ماین کردن ارزهای دیجیتال آن‌قدر محبوب شده است که تمام بدافزارها هم به استفاده از سیستم‌ها و دستگاه‌های افراد برای ماین کردن، روی آورده‌اند. برخی سایت‌ها کدهایی روی خود دارند که پردازنده‌ی فرد را به کار می‌گیرد و با استفاده از آن، کد ماین می‌کند، برخی بدافزارها هم روی سیستم افراد نصب می‌شوند و به …

تلگرام برای انتشار بدافزار ماین کردن ارز استفاده شده بود ادامه »