گوشی کاترپیلار S61 با سنسور کیفیت سنج هوا و ظاهر زیباتر بازگشت!

کاترپیلار S61

گوشی کاترپیلار S61 بعد از گذشت دو سال از معرفی مدل S60 به میدان رقابت گوشی های هوشمند برگشته تا این بار دوربین حرارتی قوی تر، سنسور کیفیت سنج هوا و سیستم متر لیزری خود را به رخ رقبا بکشد! دو سال پیش بود که با گوشی سرسخت Cat S60 محصول مشترک شرکت آمریکایی کاترپیلار […]