پرسیدن سوال از کاربران در استوری اینستاگرام ؛ قابلیتی جدید در استوری

پرسیدن سوال از کاربران در استوری اینستاگرام

پرسیدن سوال از کاربران در استوری اینستاگرام امکان پذیر شد. اینستاگرام به کاربران اجازه می‌دهد در استوری ها از یکدیگر سوال بپرسند. به گزارش تکوبیت ، پیش از این اینستاگرام اجازه می داد تا کاربران در قسمت استوری، نظرسنجی برگزار کنند اما به تازگی شایعه شده این پلتفرم قصد دارد قابلیت پرسیدن سوال از کاربران […]