فضا اکسیژن

چرا در فضا اکسیژن وجود ندارد؟ آیا این موضوع حقیقت دارد؟

واقعیت این است که در فضا اکسیژن وجود دارد.

برای مثال، در مجاورت خورشید به طور میانگین 50 اتم اکسیژن در هر مترمکعب از فضا وجود دارد.

اگرچه این میزان تنها صدهزار میلیون میلیاردیم چگالی اکسیژن جو زمین است، اما در مقیاس کیهانی عملا فراوانی اکسیژن است.

اکسیژن سومین عنصر فراوان جهان است، اما تنها یک‌درصد کل ماده‌ی جهان را شامل می‌شود.

در مقابل، زمین از 30درصد اکسیژن ساخته شده است، جو سیاره 21درصد اکسیژن دارد و 65 درصد بدن ما را هم اکسیژن تشکیل داده است.

اما چرا میزان اکسیژن روی زمین تا این حد زیاد است؟

پاسخ این است که زمانی که خورشید شکل گرفت، تابش آن بیشتر عناصر سبک‌تر مانند هیدروژن و هلیم را جارو کرد و باعث غنی شدن زمین اولیه با اکسیژن شد.

وجود حیات روی زمین هم تضمین می‌کند که اکسیژن آزاد به قدر کافی در جو وجود داشته باشد؛

چرا که حدود 70درصد اکسیژن موجود در جو به‌وسیله‌ی جلبک‌های آبی تولید می‌شود.

1 دیدگاه دربارهٔ «چرا در فضا اکسیژن وجود ندارد؟ آیا این موضوع حقیقت دارد؟»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.