پیش از این به پدیده ماه آبی که قرار بود در ۱۱ فروردین رخ دهد اشاره کردیم. ناسا تصاویری از این پدیده را که دفعه بعد ۱۹ سال دیگر اتفاق می‌افتد شکار کرده است.

همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد، در “پدیده ماه آبی”، ماه رنگی آبی را به خود نمیگیرد. اگر “ماه آسمان” برای دومین بار در یک “ماه سال” شکل قرصی کامل را به خود بگیرد، این پدیده را “ماه آبی” میگویند. ماه آبی فروردین ماه از آن جهت مهم است که دومین پدیده ماه آبی در سال ۲۰۱۸ میلادی بوده و اولین باری میباشد که از سال ۱۹۹۹ شاهد همچین پدیده ای میباشیم. همچنین دفعه بعد که دو ماه آبی در یک سال اتفاق می‌افتد سال ۲۰۳۷ خواهد بود.
پدیده ماه آبی

Kelly Beatty سردبیر Sky & Telescope در رابطه با نام این پدیده توضیح میدهد: “در سال ۱۹۴۶ ما تعریف سنتی را اشتباه تفسیر کردیم و دومین “ماه کامل” در یک “ماه سال” را “ماه آبی” خواندیم. حدس میزنم این واژه از آن زمان ماندگار شده است. هر واژه ای که میخواهید برای این پدیده به کار ببرید، اما این رویداد هر ۲٫۷ سال یکبار رخ میدهد.”

لازم به ذکر است که ماه آبی بعدی در سال ۲۰۱۹ اتفاق می‌افتد که یک ماه_آبی فصلی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.