مهم نیست در کجای زمین زندگی می کنیم. هر جا که باشیم ویروس ها بدون توقف از آسمان در حال باریدن اند.

مهم نیست در کجای زمین زندگی می کنیم. هر جا که باشیم ویروس ها بدون توقف از آسمان در حال باریدن اند. جو زمین در نقل و انتقال ویروس ها در سراسر سیاره بسیار خوب عمل می کند. صدها میلیون _ویروس به وسیله باد به سوی آسمان هل داده می شوند و هزاران کیلومتر را می پیمایند تا این که بر روی کسی یا چیزی فرود بیایند.

هر روز بیش از 800 میلیون ویروس در هر متر مربع از لایه مرزی سیاره (جو) قرار می گیرند.ویروس ها می توانند در یک قاره وارد جو شوند و در قاره ای دیگر فرود بیایند.

میلیاردهاویروس و باکتری ای که به بالا صعود می کنند اغلب به دلیل وقایع آب و هوایی مانند باران و یا حتی ابرهای گرد و غبار به زمین برمی گردند.

ویروس ها و باکتری ها اغلب در تروپوسفر حمل می شوند، که زیر استراتوسفر است. استراتوسفر جایی است که جت های تجاری جابجا می شوند. این لایه بالاتر از ابرها است.

بدیهی است که همه ویروس_های شناور در بالای سر ما و آنها که در نهایت اطراف ما فرود می آیند بد نیستند. اکثر قریب به اتفاق آنها نمی توانند به سلول های انسانی حمله کنند. بیشترویروس ها می آیند و می روند بدون این که ما متوجه آنها شویم.

در مورد باکتری ها هم باید گفت که بدن ما خانه انواع باکتری هایی است که به هیچ وجه آسیبی به ما نمی رسانند. دانشمندان تخمین می زنند که در بدن انسان به طور متوسط ​​100 تریلیون سلول باکتری وجود دارد که ما بدون بسیاری از آنها نمی توانیم زندگی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.