ارسال مقاله

ارسال مقاله

شما می‌توانید مقاله های علمی  خود را از طریق ایمیل Techobit.info@gmail.com  ویا فرم تماس زیر  برای ما ارسال کنید. لطفاً: مقاله ی خود را در قالب‌ Word ذخیره و ارسال کنید. عکس‌های مرتبط و مناسب را جداگانه به همراه شرح آن‌ها ضمیمه‌ی ایمیل خود کنید. عکس‌ها را داخل فایل‌ نوشتاری‌ Word  قرار ندهید. اگر مقاله‌‌‌‌ی شما ترجمه است٬ اصل مقاله را ضمیمه کنید. تکوبیت در صورت صلاحدید در ویرایش مقالات دریافت شده آزاد است. دریافت مقالات به معنی تضمین انتشار آن‌ها نخواهد بود. مقاله عمدتاً به نثری با موضوعات غیر تخیلی گفته می‌شود که بخش مستقلی از یک کتاب، روزنامه، مجله و غیره را تشکیل می‌دهد. مقاله معمولاً نوشته‌ای است مربوط به یک موضوع ویژه. ارکان مقاله‌نویسی وحدت موضوع: نوشته باید حول یک موضوع مشخص نوشته شود. وحدت زمان: نویسنده باید زمان نوشته را از ابتدا تا به انتها ثابت نگاه دارد. دقت شود این امر تناقضی با آوردن مقایسه‌های تاریخی ندارد. وحدت مکان: مکان نوشته نیز باید ثابت نگاه داشته باشد. اگر نوشته دربارهٔ پدیده‌ای در ایران نوشته می‌شود نباید در پایان، سر از تحلیل همان موضوع در شیلی درآوریم! انسجام: یکپارچگی مهمترین ویژگی هر نوشته است که به تمامی بخش‌های یک نوشتار بازمی‌گردد. کلمات و جملات در یک مقاله درست مانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر بسته‌اند. نویسنده باید با هنر نویسندگی و قدرت استدلال خود، موضوع را بپروراند و خواننده را به نتیجهٔ دلخواه برساند. استنتاج: هر نوشته با هدف رساندن یک پیام نوشته می‌شود. ممکن است نتیجه‌گیری در پایان نوشته و پس از بهره‌گیری از دلایل مختلف، آورده شود. حتی ممکن است نویسنده زیر فشار سانسور، با زبردستی منظور خود را در لابلای پاراگراف‌های مطلب بگنجاند. اما به هر صورت نوشته باید دارای نتیجه‌گیری باشد. تفاوت مهم مقاله و یادداشت در همین جاست. زیرا لزوماً در یادداشت نتیجه‌گیری خاصی وجود ندارد بلکه بیشتر تذکر و یادآوری یک موضوع مد نظر است.